Beveiliging van uw gegevens

Basisinformatie over gegevensbescherming

GegevensbeheerderVICENS ASH PROPERTIES S.L.
AdresAvda del Plá, 137 bajo, CP 03730, Javea (Alicante).
DoeleindenWij gebruiken uw gegevens om uw verzoeken te beantwoorden en u onze diensten te leveren.
MarketingWij sturen u alleen marketingcorrespondentie als u daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven, wat u kunt doen door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken.
Wettelijke basisWij verwerken uw gegevens alleen als u daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven, wat u kunt doen door het vakje voor dat doel aan te vinken.
OntvangersIn het algemeen hebben alleen onze medewerkers die naar behoren zijn gemachtigd toegang tot de door u verstrekte gegevens.
Uw rechtenU hebt het recht te weten welke gegevens wij over u bewaren, deze te corrigeren en te wissen, zoals uitgelegd in de aanvullende informatie op onze website.
Aanvullende informatieZie voor meer informatie "UW GEGEVENS BEVEILIGEN" op onze website.

Informatie in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens


In Spanje en de rest van Europa zijn er regels voor gegevensbescherming om uw persoonlijke gegevens te beschermen, waaraan wij als bedrijf moeten voldoen.

Daarom is het voor ons belangrijk dat u duidelijk begrijpt wat wij doen met de gegevens die wij opvragen.

Wij zullen transparant zijn en ervoor zorgen dat u controle heeft over uw gegevens, door duidelijke taal en duidelijke opties te gebruiken waarmee u kunt beslissen wat wij met uw persoonsgegevens mogen doen.

Mocht er na het lezen van deze informatie nog iets onduidelijk zijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Dank u voor uw medewerking.


Wie zijn wij?

 • Bedrijfsnaam: VICENS ASH PROPERTIES S.L.
 • Onze fiscale identificatiecode/belastingnummer: B53075974
 • Onze hoofdactiviteit: Makelaardij
 • Ons adres: Carretera del Cap de la Nau Pla, 137, Bajo, E03730, Javea, Alicante.
 • Ons telefoonnummer: +34 966 461 643
 • Onze website: www.vicensash.com

Voor uw gemoedsrust en veiligheid zijn wij ingeschreven in het volgende Spaanse openbare register/handelsregister:

 • Onze hoofdactiviteit is onderworpen aan een systeem van voorafgaande administratieve toestemming. Voor uw gemoedsrust en veiligheid zijn de gegevens van de administratieve vergunning en het bevoegde controleorgaan:

dministratieve toestemming:

Bevoegd controleorgaan:

 • De beheerder van deze website is lid van een gereglementeerd beroep, waarvan de gegevens als volgt zijn:

Beroepsvereniging:

Officiële academische of beroepskwalificatie:

Lidstaat van afgifte EU:

Professionele normen voor de uitoefening van het beroep:

We zijn beschikbaar als je ons nodig hebt. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.


Waarom gebruiken wij uw gegevens?

In het algemeen worden uw persoonsgegevens gebruikt om een relatie met ons te onderhouden om u onze diensten te kunnen leveren.

Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het verzenden van marketingberichten of het promoten van onze diensten.

Waarom moeten we uw gegevens gebruiken?

Uw persoonsgegevens zijn voor ons nodig om een relatie met ons te onderhouden om onze diensten aan u te kunnen leveren. Wij zullen u een aantal aankruisvakjes geven waarmee u duidelijk en eenvoudig kunt beslissen hoe u wilt dat wij uw gegevens gebruiken.

Met wie delen wij de gegevens die u ons verstrekt?

In het algemeen hebben alleen onze medewerkers die volledig geautoriseerd zijn toegang tot de door u verstrekte gegevens.

Ook kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten wanneer dit nodig is om onze diensten aan u te leveren. Wij moeten uw gegevens bijvoorbeeld delen met onze bank als u voor onze diensten betaalt met een creditcard of een bankoverschrijving.

Wij moeten uw gegevens ook doorgeven aan openbare of particuliere instanties wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Zo vereist de Spaanse belastingwetgeving dat wij de belastingdienst informatie verstrekken over financiële transacties die een bepaald bedrag overschrijden.

Indien wij echter uw persoonsgegevens aan andere entiteiten moeten bekendmaken, zullen wij u vooraf om toestemming vragen en u duidelijke keuzemogelijkheden bieden, zodat u een beslissing kunt nemen.


Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij beschermen uw gegevens met doeltreffende veiligheidsmaatregelen die in verhouding staan tot de risico’s die het gebruik van uw gegevens met zich meebrengt.

Wij hebben een beleid inzake gegevensbescherming aangenomen en voeren controles en jaarlijkse audits uit om na te gaan of uw persoonsgegevens te allen tijde veilig zijn.


Geven wij uw gegevens door aan andere landen?

Veel landen in de wereld bieden een veilige bescherming van uw gegevens, terwijl andere landen dat niet doen. De Europese Unie is bijvoorbeeld een veilige omgeving voor uw gegevens. Het is ons beleid om uw persoonlijke gegevens niet naar een land te sturen dat uw gegevens niet veilig beschermt.

In het geval dat wij uw gegevens naar een land moeten sturen dat niet zo veilig is als Spanje, om onze diensten aan u te kunnen leveren, zullen wij altijd vooraf uw toestemming vragen en effectieve veiligheidsmaatregelen toepassen om het risico van het versturen van uw persoonsgegevens naar een ander land te beperken.


Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens voor de duur van onze klantrelatie, met inachtneming van de wetgeving. Zodra de wettelijke bewaartermijn is verstreken, vernietigen wij uw gegevens op een veilige en milieuvriendelijke manier.


Wat zijn uw rechten als het gaat om gegevensbescherming?

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om te weten welke persoonsgegevens wij over u bewaren, om deze te laten corrigeren als ze onjuist zijn en om ze te laten wissen zodra onze klantrelatie eindigt, mits dit rechtmatig is.

U hebt ook het recht om uw gegevens in bepaalde situaties aan andere entiteiten over te dragen, in het kader van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, stuur ons dan een schriftelijk verzoek, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs, zodat wij uw identiteit kunnen bevestigen.

Wij hebben specifieke formulieren die u kunt gebruiken om deze rechten uit te oefenen en die wij u graag helpen invullen.

Voor meer informatie over uw rechten op het gebied van gegevensbescherming kunt u terecht op de website van het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming: www.agpd.es.


Ja, u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken als u van mening verandert over de manier waarop uw gegevens kunnen worden gebruikt.

Bijvoorbeeld, als u voorheen geïnteresseerd was in het ontvangen van marketingcommunicatie over onze producten of diensten, maar u deze niet langer wenst te ontvangen, kunt u ons dat laten weten via het formulier voor het intrekken van toestemming dat bij ons verkrijgbaar is.


Hoe kunt u een klacht indienen als u vindt dat uw rechten niet zijn gerespecteerd?

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw verzoek hebben behandeld, kunt u een klacht indienen bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming, de Agencia Española de Protección de Datos. Het agentschap kan als volgt worden gecontacteerd:

 • Website: www.agpd.es
 • Adres: Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, Spanje.
 • Telefoon: +34 901 100 099 of +34 912 663 517

U kunt gratis een klacht indienen bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming en u hebt geen bijstand van een advocaat of jurist nodig.


Maken we profielen over u?

Ons beleid is om geen profielen op te stellen over de gebruikers van onze diensten.

Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin wij informatieprofielen over u moeten ontwikkelen om een al dan niet commerciële dienst te kunnen verlenen. Een voorbeeld hiervan is wanneer wij uw aankoop- of servicegeschiedenis gebruiken om producten of diensten aan te bieden die op uw smaak of behoeften zijn afgestemd.

In dergelijke gevallen zullen wij doeltreffende veiligheidsmaatregelen toepassen om uw gegevens te allen tijde te beschermen tegen onbevoegden die deze voor hun eigen voordeel willen gebruiken.


Gebruikt u uw gegevens voor andere doeleinden?

Het is ons beleid uw gegevens niet te gebruiken voor andere doeleinden dan die welke wij hebben uiteengezet. Als wij uw gegevens echter voor een ander doel moeten gebruiken, zullen wij u altijd vooraf om toestemming vragen en u duidelijke opties bieden waarmee u een beslissing kunt nemen.